Wetgeving

Als u luchtvideo’s of luchtfoto’s wil maken, dan dient u zich aan de Nederlandse wetgeving te houden!
Het niet naleven van de huidige wetgeving kan u zeer duur komen te staan: per overtreding kunt u een boete van maximaal €7800,= verwachten.

Wat is wel en niet toegestaan?

Vliegen met drones in Nederland is toegestaan en valt momenteel onder de regelgeving die opgesteld is voor het vliegen met modelvliegtuigen. Houd altijd rekening met het feit dat er extra regels kunnen gelden van de gemeente en/of provincie. Een modelvliegtuig is een op afstand bestuurbaar vliegtuig met een maximaal gewicht van 25 kilogram zonder piloot en/of inzittende(n).

Uit de Regeling modelvliegen opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is te concluderen dat dat het vliegen met drones (of modelvliegtuigen) in Nederland is toegestaan. De vlucht dient wel uitgevoerd te worden onder omstandigheden en op locaties waarbij er vanaf de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelvliegtuig en het luchtruim daaromheen. Vluchten in de directe omgeving van (militaire) luchthavens zijn niet toegestaan.

Per 1 juli 2015 is de regelgeving voor het gebruik van drones aangescherpt.

Zo mag je niet:

  • vliegen boven bebouwing en de bebouwde kom.
  • vliegen boven mensenmenigten.
  • vliegen boven auto(snel)weg, waterwegen en spoorlijnen.
  • vliegen binnen een straal van 5 km van civiele- en militaire luchthavens.
  • hoger dan 120 meter boven de grond of een object vliegen.
  • ‘s nachts vliegen.